تماس با ما

خدمات تخصصی مشاوره در انجام پایان نامه

خدمات تخصصی مشاوره در انجام پایان نامه

موسسه و گروه پژوهشی آبنوس یک تفاوت بسیار ویژه با سایر موسساتی که بصورت قارچ وار در زمینه انجام پایان نامه فعالیت میکنند دارد . این تفاوت مهم مربوط به قدمت بسیار بالای این موسسه میباشد دانشجویان فنی مهندسی , علوم پزشکی , علوم پایه و انسانی پذیرفته میشود.